Stemt for å godkjenne valget

Valgvinneren Jan Inge Yttervik på Evenes Tverrpolitiske Liste er innstilt på å godkjenne valget i Evenes, selv om valgstyret ikke vil.

Jan Inge Yttervik på ETL-lista tror det blir for arbeidskrevende og kostbart å gjennomføre et omvalg. Her med Marianne Bergvik og Jan Egil Strand, som er innkalt til kommunestyremøtet med Yttervik og de andre nye kommunestyrerepresentantene, neste tirsdag. Arkivfoto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Mandag kveld konkluderte valgstyret i Evenes om at de ikke kan godkjenne kommunestyrevalget i Evenes. Til det er avvikene for mange.


– Bør ikke godkjenne valget

Valgstyret i Evenes anbefaler at kommunestyrevalget i kommunen ikke godkjennes.– Jeg mener vi helt demokratisk og lovlig kan godkjenne dette valget ifølge valgloven, sier Jan Inge Yttervik.