Innleder fusjonssamtaler med Ofoten Sparebank

Styrene i Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank har besluttet å innlede samtaler med sikte på en fusjon av de to bankene.

STØRRE BANK: En fusjonert bank vil være til stede i alle deler av en spennende region med cirka 118.000 innbyggere, sier banksjef Tore Karlsen. 

Fakta
  • • Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank hadde per 30.6.2019 en samlet forretningskapital på 10,1 milliarder kroner
  • • De to bankene, hadde i 2018 et samlet resultat før skatt på 102 millioner kroner
  • • En fusjonert bank vil ha syv kontorer og 55 ansatte
nyheter

Bakgrunnen for drøftelsene er et felles ønske om å skape en bank for hele regionen, som består av Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen.


Økt rente er neppe dramatisk for låntakerne

Fredag var representanter for Norges Bank i Harstad, blant annet for å snakke om den siste økningen av styringsrenten.

 

– Styrene i de to bankene er enige om en intensjonsavtale for fusjon. Dersom forhandlingene fører frem, planlegges fusjonen gjennomført i løpet av andre halvår 2020. Bakgrunnen for enigheten om videre samtaler er en felles ambisjon i de to bankene om å være en aktiv pådriver i utviklingen av hele regionen. En sterkere samhandling i regionen er ønsket av befolkning, næringsliv og kommuner.

Det skriver banksjef Tore Karlsen i en pressemelding.


Tidenes beste resultat for Harstad sparebank

2018 ble det beste året i Harstad sparebanks historie. Overskuddet på 45,5 millioner kroner etter skatt plasserer banken blant de beste i klassen.

 

– Ved en fusjon vil man styrke bankenes lokale konkurransekraft, sikre fremtidig god lønnsomhet, samt styrke bankenes evne til å bidra til lokalt og regionalt næringsliv. En større samlet bank vil også ha bedre forutsetninger, og flere ressurser, til å møte økte regulatoriske krav. En fusjonert bank vil være til stede i alle deler av en spennende region med cirka 118.000 innbyggere. Ledelse og beslutninger vil være like nær kundene som de har vært, og styrene har lagt som premiss at ingen ansatte sies opp som følge av fusjonen, heter det i pressemeldingen.

Bankene har i dag kontorer i Harstad, Sortland, Leknes, Bøstad, Bogen, Ballangen og Narvik.


Harstad Sparebank er historie: Her er det nye navnet

Den nye banken skal hete Sparebank 68 grader nord.