Enighet om politisk samarbeid i Ibestad

Ibestad Høyre og Ibestad Senterparti inngikk onsdag avtale om politisk samarbeid for perioden 2019-2023.

Avtalen innebærer at Dag Sigurd Brustind (H) fortsetter som ordfører og at Hugo Gunnar Olsen (Sp) blir varaordfører. 

nyheter

Avtalen innebærer at Dag Sigurd Brustind (H) fortsetter som ordfører og at Hugo Gunnar Olsen (Sp) blir varaordfører.

Partiene er enige i en felles plattform for samarbeidet i perioden. De er enige om blant annet at det ikke skal innføres boplikt, at eiendomsskatten ikke skal økes, at kystsoneplanen fredes etter neste rullering og at partene ikke skal jobbe for, eller ta initiativ til kommunesammenslåing.