Medvindskonferanse preget av fremtidstro og optimisme:

–Det er gull i rekkene våre

Regiondirektør Grete Kristoffersen i Nav region Troms og Finnmark pekte blant annet på den lave arbeidsledigheten som en utfordring for vår region.

nav-direktør: Grete Kristoffersen pekte både på de mange mulighetene som er til stede for Harstads del og de mange virkemidlene Nav har for å hjelpe arbeidsledige ut i jobb.  

nyheter

– Åpne opp døra og ta imot ungdom og andre arbeidsledige som vi har i vår portefølje. Av og til trenger disse kun et ørlite løft for å komme seg ut i arbeid, sa Kristoffersen.

Hun åpnet nyskapningen på konferansefronten i Harstad, Medvind – ressurskonferansen for bedrifter 2019, med sitt foredrag «Nav i vinden».