Meninger

Vår fantastiske oppdrettsnæring

- Uten denne næringen vil jeg påstå at det hadde vært svært dårlig stilt i mange bygder og tettsteder langs kysten.

OPPDRETT VIKTIG: - Jeg har sagt det før, og gjentar det gjerne, Grovfjord Mek. Verksted hadde ikke vært noen ting uten oppdrettsnæringen og de mulighetene til næringsutvikling som den har gitt oss. Vi har siden år 1999 produsert 146 fartøy, av disse hele 126 til oppdrett, skriver daglig leder Bård Meek-Hansen. Foto: Frank R. Roksøy  Foto: Frank R. Roksoy

Det finnes ikke maken til vekstmotor i Nord-Norge i dag.

nyheter

Oppdrettsnæringen har de seneste årene utviklet seg til å bli vår regions, ja hele kyst-Norges fremste vekstmotor, og har skapt ti-tusener av arbeidsplasser i selve næringen og i underleverandørleddet. Uten denne næringen vil jeg påstå at det hadde vært svært dårlig stilt i mange bygder og tettsteder langs kysten.

Ta Grovfjord som et eksempel. I denne lille bygda med noe over 500 innbyggere omsettes det for mellom 750-800 millioner, og det er jobber om lag 200 personer i næringslivet. Det meste av dette knyttet til oppdrettsnæringen. Skatteinntektene til Skånland kommune fra ansatte i næringslivet i Grovfjord alene vil jeg anslå til 15-20 millioner.