Stanser boligbygging i Evenesmark

Etter at Høgtun boligfelt i Evenesmark ble regulert i 1981, har bare et par hus blitt bygd. Nå vil Eveneslagrene AS bygge en flermannsbolig der, men et vedtak fra den høyrestyrte kommunen setter en stopper for det.

EVENESMARK: I dette området vil Eveneslagrene AS bygge. Arbeiderpartiets ordførerkandidat Terje Bartholsen flankert av styreleder i Eveneslagrene AS, Odd Agersborg (til venstre) og daglig leder Pål Johansen. Foto: Per Jan Pedersen 

nyheter

Evenes kommune tilbyr Eveneslagrene AS å kjøpe tomten i Høgtun boligfelt til kr. 25,- per m², men krever at det før salg av areal skal foreligge «en omforent avtale mellom kjøper og selger om fordeling av kostnader til fellesarealer, omregulering av feltet og andre forhold som naturlig tilkommer».

Det er Evenes Arbeiderpartis ordførerkandidat, Terje Bartholsen, som belyser saka, og han mener at vedtaket, som i formannskapet ble fremmet av Høyre, er stikk i strid med det kommunen jobber for.