Ja til smoltanlegg med nullutslipp

Evenes SV har programfestet at partiet stiller seg positivt til det planlagte smoltanlegget på tomta til det gamle jernstøyperiet i Bogen.

NYETABLERING: På dette området vil det nye smoltanlegget bli etablert hvis Nordland fylkeskommune og Evenes kommune gir de nødvendige tillatelser. Fra venstre: Førstekandidat for Evenes SV Knut Erik Hansen, andrekandidat Linn Anita Lindal Ravn og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken. Foto: Per Jan Pedersen 

nyheter

Partiet fikk torsdag besøk av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, og en av de viktigste sakene som ble diskutert, var smoltanlegget som Fjordsmolt AS i Grovfjord har søkt om å få etablere.

Redusert miljøbelastning

Førstekandidat for Evenes SV, Knut Erik Hansen, har ingen betenkeligheter med å ønske denne etableringa velkommen.