– Sp vil stoppe utbyggingsprosjekt

– Da jeg leste saken i Harstad Tidende om 90 leiligheter i fjæra ved Bergsodden, måtte jeg sjekke førstesiden for å se om det sto 1. april i datofeltet, sier Espen Ludviksen.

PROSJEKT Her i Landvindbukta ved Bergsodden ønsker man å fylle ut i sjøen og bygge 90 leiligheter. Nå kommer motstanderne på banen.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Senterpartiet og deres ordførerkandidat i Harstad aksepterer ikke at matjord skal ødelegges til fordel for det planlagte leilighetsprosjektet.

Vern om matjorda

– Utbyggingsselskapet Panorama Harstad har selv oppgitt planområdet til 27 dekar. Mye av det er dyrka mark. Såkalt matjord. Som etter vårt parti sin oppfatning ikke skal brukes til boligbygging.