De får oppdrag med olje: Harstad-bedrifter leverte for 108 millioner kroner i 2018

Leverandørbedrifter i Nord-Norge hadde leveranser for 3,76 milliarder kroner til petroleumsnæringen i 2018, ifølge Levert-rapporten. Men tilgangen på arbeidskraft i nord kan bli flaskehals.

Johan Sverdrup styres fra Harstad-kontoret til Equinor. Fersk Levert-rapport viser at leverandører i Harstad også får oppdrag hos oljebransjen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix.  Foto: Carina Johansen

nyheter

Leverandørindustrien økte leveransene, selv om det fortsatt er et stykke opp til rekordmålingene fra 2014. Omsetningen økte med 121 millioner, som er opp 3,3 prosent fra 2017, og det ble utført 125 flere årsverk, ifølge årets Levert-rapport, utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø.

Leveransene på 3,76 milliarder kroner er fordelt på 176 bedrifter og 1651 årsverk. De 820 personer i Nord-Norge som arbeider hos operatørselskapene, telles ikke med.