Her skal det bygges 90 nye leiligheter

Utbyggingsselskapet Harstad Panorama har lansert planstart for de planlagte boligene på nordvestsiden av Bergsodden.

LEILIGHETSPROSJEKT På tomten nedenfor veien skal det fylles ut i sjø og bygges tilsammen 90 boenheter. Til høyre ser vi Bergsodden sykehjem.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Det er snakk om cirka 90 boenheter, fordelt på flere boligblokker og småbåthavn i tilknytning til området. Formålet er å legge til rette for utvikling av området til boligbyggelse.

Folkemøte

Boligene skal ligge i sjøkanten, og være fra tre til 10 etasjer høye. Man ønsker å fylle ut i sjøen for å utnytte tomta best mulig.