Oppgaver i kø for ny topp-trio

Eirik Guldvog, Trond Viggo Opdal og Jonas Søttar er trekløveret som nå gjør Evenes flystasjon klar for Luftforsvarets innrykk ved nyttår. Sjekklista før dette kan skje, er lang.

topptrio: Denne uka var dette nyansatte trekløveret for første gang samlet på Evenes flystasjon. Nå holder Trond Viggo Opdal (f.v.), Eirik Guldvogog Jonas Søttar i mange tråder for å gjøre flystasjonen klar for storinnrykk allerede i januar. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Oberst Eirik Guldvog fra Moss, som startet i jobben mandag denne uka, er sjef for 133 Luftving Evenes, og dermed øverste sjef for Luftforsvaret der. I det man kan kalle toppledelsen bak gjerdet i dag, har han nå med seg to til nyansatte som skal hjelpe med oppbyggingen av Evenes flystasjon. Løytnant Jonas Søttar fra Mosjøen er troppssjef for vakt/sikring, og startet i jobben 1. august, mens harstadværing og oberstløytnant Trond Viggo Opdal er sjef baseskvadron, nyansatt i juli.

Fra 1. januar blir Guldvog også leder for 133 Luftving på Andøya flystasjon. Oppdraget hans er å flytte overvåkingsaktiviteten som i dag foregår på Andøya, til Evenes.