Meninger:

- Jeg er litt forundret over Ibestad Arbeiderparti

Partiet søker å fremstille eiere av fritidseiendommer som årsak til befolkningsnedgangen i kommunen.

  Foto: Martin Venås/Statens vegvesen

nyheter

Mange av de som eier fritidseiendom er aktive mennesker som deltar i bygdas og kommunens aktiviteter med dugnadsinnsats. Det investeres i eiendommen og det gjøres bruk av lokal arbeidskraft (som betaler skatt til kommunen), det handles lokalt og det investeres når det er tiltak som er til beste for bygda og kommunen.

Arbeiderpartiet burde se eiere av fritidseiendommer som en resurs for kommunen!