De vil ha klima-vaktbikkje i kommunen

Harstad Høyre vil ha mer aksjon i miljøsatsingen til kommunen. De mener de skal få mer fart i kollektivtilbudet, om de kommer i posisjon. En egen miljø- og klimafestival for unge, er en annen ide.

grønne tanker: Høyres Einar Mustaparta, Ole Even Andreassen og Nina Dons-Hansen har flere tanker om hva som kan gjøres i kommunen for klima, da de mener dagens ledelse ikke prioriterer emnet nok. - Noen må være vaktbikkje og holde klimafanen høyt, sier de. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Valgkampen er i gang, og Høyre lokalt er opptatt av å få fart i noen klimatiltak de prioriterer. Einar Mustaparta, ordførerkandidat fra Høyre, liker dårlig at Harstad ikke fikk den kollektivsatsingen man var lovet med Harstadpakken i 2016.

Skuffet over posisjonen

- Man må ha mye større ambisjoner for det nye busstilbudet enn det de har klart fram til nå. Harstadpakken skulle bli et kjempeløft med lavere utslipp av klimagasser, så jeg er veldig skuffet over at fylket og posisjonen ikke klarte gjennomføre det, legger han til.