Kommentar

Derfor er Bakgården viktig for Harstad Tidende

Harstad Tidende har alltid heiet på Bakgården, og som byens mediehus har vi bidratt med vårt for å løfte opp og fram en festival som vi mener er viktig for byen. Det gjør vi også i år. Denne gang som minoritetseier i selskapet.

FATTIGERE UTEN: - Vi er overbevist om at august måned hadde vært vesentlig fattigere, hadde det ikke vært for Bakgården-festivalen. Derfor er vi stolt av også i år å kunne formidle fra folkefesten. Med samme kraft og tyngde som som vi har gjort det hvert år siden den spede begynnelse, skriver sjefredaktør Kjell Rune Henriksen i denne kommentaren. 

nyheter

Bakgården er godt inne i sin 11. sesong. 10 år er altså gått siden et knippe dyktige studenter, ved det som den gang var Høgskolen i Harstad, arrangerte Bakgården som en del av sitt produsent-studium. Med et budsjett på 250.000 kroner og 250 publikummere gjorde ikke festivalen noe stort vesen av seg, men lyd og gjenklang var likevel sterk nok til at Harstad Profileringspool så potensialet og overtok konseptet allerede året etter. «And the rest is history». Resten er historie. Bakgården har opp gjennom årene etablert seg som en festival med høy kvalitet og publikumsappell langt utover Harstads grenser. Den har satt så dype spor i oss harstadværinger, at vi vanskelig kan tenke oss en august måned uten denne folkefesten.


Rubens hjemmeseier

Han skuffet så visst ikke de mange som hadde møtt for å høre Ruben torsdag kveld.

 

Men hvis vi bare går litt tilbake i tid, var det på ingen måte gitt at D.D.E. skulle innta Bakgårdens scene torsdag kveld. Nå var det strengt tatt heller aldri meningen at partybandet fra Trøndelag og Namsos skulle stå på scenen i det hele tatt. Men som superreserver for Veronica Maggio, maktet Bjarne & Co. å synliggjøre styrken i det limet som Bakgården har blitt for Harstad-samfunnet. Personlig har jeg til gode å se så mye folk i bakgården klokken 18.30. Attpåtil på en torsdag kveld.

Nettopp derfor var det så viktig at Sparebank 68° Nord, Harstad Profileringspool, ansatte, stab og Harstad Tidende tok samfunnsansvar da et usikkerhetens slør lå over Bakgårdens 2019-utgave. Gjennom et spleiselag ble aksjekapital lagt i potten, Bakgården Harstad AS ble stiftet og et nytt styre etablert. Og uten dette engasjementet ville et par tusen publikummere aldri fått høre «Vinsjan på kaia» fra bakgårdens scene torsdag kveld. Ei heller «Jag kommer», som Veronica Maggio garantert ville ha tråkket til med dersom hun hadde vært der.


Setter ny rekord: 8.500 billetter er solgt

Bare lørdag er det 3.500 inne på festivalen.

 

Så er det i sakens anledning viktig å presisere at Bakgården Harstad AS er et såkalt nullprofitt-selskap. Det innebærer at selskapet utelukkende arbeider for et sosialt formål for fellesskapets beste, og at eventuelt overskudd reinvesteres i organisasjonens formål. Det betyr igjen at ingen av aksjonærene tjener en eneste krone på Bakgården. Tvert imot handler det om å skape verdier for harstadsamfunnet.

Som nevnt innledningsvis har Harstad Tidendes redaksjonelle linje vært å bygge opp under en aktivitet som vi mener er viktig for harstadsamfunnet. Sånn sett skiller ikke årets dekning seg fra foregående år, annet enn at vi, som et ledd i vår redaksjonelle strategi, produserer mer levende bilder i form av tv-sendinger på ht.no. Noe som igjen har bakgrunn i mediehusets oppkjøp av Aktiv Media og Det skjer i Harstad.

At Harstad Tidende står som minoritetseier med 10 prosent av aksjene i et non profit-selskap, påvirker naturligvis ikke vår redaksjonelle uavhengighet. Som en redaktørstyrt massemedium, redigert i henhold til Vær varsom-plakaten, har vi et betydelig samfunnsansvar. Det betyr at vi skal betrakte med et kritisk blikk når det er grunn til det, men det betyr også at vi skal støtte og heie på samfunnsoppbyggende tiltak, som i dette tilfellet en tre dagers festival i byens midte.

Vi er nemlig overbevist om at august måned hadde vært vesentlig fattigere, hadde det ikke vært for Bakgården-festivalen. Derfor er vi stolt av også i år å kunne formidle fra folkefesten. Med samme kraft og tyngde som vi har gjort det hvert år siden den spede begynnelse.


Strakaste vei'n til Harstad: Avlyste andre oppdrag for å spille i Bakgården

Bandet hadde 36 timer på å komme seg til konsertstart på scenen i Harstad. Det ble ikke transport rakaste vei’n på E6, men i privat jetfly.