– Vurder om øyriket bør fritas for eiendomsskatt

Harstad SV sier et bastant nei til boplikt i øyriket på nordsiden. Foreslår i stede andre tiltak, som å fjerne eiendomsskatten og etablering av utviklingslag.

STIMULANS Selv om det er investert milliarder i infrastruktur (bildet), er øyene nord for Harstad langt ifra et bysamfunn. Som et virkemiddel for å stimulere til investerings- og bolyst, bør kanskje eiendomsskatten i området fjernes, lanserer Harstad SV.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

– Innledningsvis vil jeg påpeke at vi er enige i situasjonsbeskrivelsen som Alf Fagerheim og Senterpartiet har gitt uttrykk for i Harstad Tidende.

Les også: I ferd med å bli en fritidskoloni