Dette er Veteranforbundet SIOPS

Veteranforbundet SIOPS er en interesseorganisasjon som arbeider for å bedre skadde veteraners livssituasjon, helsemessig, sosialt og økonomisk.

VETERANSEILAS 2019: SIOPS-veteranenes seilas vel i havn med Anna Rogde fredag ettermiddag. 

nyheter

SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoners mål er at alle veteranaer skal komme helt hjem.


– Hvordan kan man toppe dette?

Fredag ettermiddag klappet Anna Rogde til kai etter en tre uker lang seilas fra Trondheim til Harstad der 30 krigsskadde veteraner har vært en del av mannskapet.


Over 100 000 soldater har siden andre verdenskrig tjenestegjort i krig- og konfliktområder. Hvis innsatsen ute gir skader og helseplager i ettertid, er et godt hjelpe- og støtteapparatet avgjørende. SIOPS samarbeider tett med sivile og militære aktører for å bidra til forebygging av kroniske helseplager og god behandling og et fungerende sikkerhetsnett. De har etablert et eget Info- og Ressurssenter i Oslo sentrum hvor veteraner og deres nærmeste kan få råd og veiledning.


– Vi har vedtatt en egen veteranplan for Harstad

Ordfører Kari-Anne Opsal var blant de mange som møtte opp da Anna Rogde klappet til kai fredag ettermiddag.