Regjeringen krevde kjappere behandling av voldtektssaker – i Troms har likevel saksbehandlingstiden økt

Politiet i Troms bruker i gjennomsnitt nesten et halvt år på å behandle en voldtektsanmeldelse.

– MÅ TA GREP: Førstestatsadvokat Lars Fause mener politiet må ta grep for å få ned behandlingstiden på voldtektssaker.  Foto: Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det viser halvårstallene til Statsadvokaten i Troms og Finnmark: Mens kravet fra Politidirektoratet og Riksadvokaten er at saksbehandlingstiden for voldtektssaker skal ned til 130 dager i gjennomsnitt, har politiet i Troms brukt i snitt 177 dager. Det er 12 dager mer enn i samme periode i fjor.

– Det er godt over kravet, sier førstestatsadvokat Lars Fause til iTromsø.