Hans-Arne Haugland snakker ut: Hadde ikke kunnskap nok rundt bygging av bypakker

Hans Arne Hauglands tid som prosjektleder for Harstadpakken og Bjarkøyforbindelsen er historie. Nå venter nye utfordringer i en bransje han fra barnsbein av har hatt kjennskap til.

oppfordrer: Hans Arne Haugland har startet i ny jobb i Consto. I dette intervjuet oppfordrer han politikerne til å jobbe for å finne løsninger for å fullføre Harstadpakken samt å vise større engasjement rundt omorganiseringen av Stanes veivesen. Foto: Andreas Isachsen 

nyheter

1. august startet Haugland i ny jobb i Consto, der han allerede er engasjert i tilknytning til boligprosjektet Fløylia i Tromsø.

– I Consto blir det nå i første omgang å jobbe med vei, vann og avløp til dette prosjektet. Etter hvert blir det sikkert en rekke andre oppgaver knyttet til de prosjektene ledelsen i bedriften sender meg på. Jeg regner med at det blir en del reising i og med at Consto Nord har prosjekter spredt over store deler av landsdelen.