Ba om å få graven slettet for fire år siden – fremdeles ligger gravsteinen på bakken

Siden 2015 har Edvard Oker bedt om sletting av foreldrenes grav. I april ble gravsteinen funnet liggende ved graven, og der er den fremdeles.

LIGGER: Gravsteinen har ligget slik siden april. Gravferdskontoret sier nå at de skal fjerne den til høsten. Foto: Knut Holte 

nyheter

29. juli 2015 fylte Edvard Oker og hans bror ut et skjema der det ble krysset av for at foreldres grav skulle slettes og at kirkegårdspersonalet skulle fjerne og avhende gravstøtten.

26. april i år ble Oker gjort oppmerksom på at graven fremdeles ikke var slettet, og at gravstøtten lå veltet på kirkegården på Sama.