Stor rømming fra settefiskanlegg i Troms

Fiskeridirektoratet mottok tirsdag denne uken melding om rømming ved Fjordsmolt AS sitt settefiskanlegg Hellaren i Grovfjorden i Troms. Rømmingen har skjedd i forbindelse med en arbeidsoperasjon på anlegget.

Oppdrettsanlegg Illustrasjonsbilde.  Foto: HT

nyheter

Det er settefisk av laks som har rømt. Omfanget er ennå ikke kjent, men det er klart at det dreier seg om en større rømming, sier Fiskeridirektoratet fredag.

Selskapet har så langt gjenfanget om lag 47 000 individer.