Undersøkelse: Mer tvil om miljøeffekten av elbiler i Norge enn i Norden

Elbilbarometeret viser at 14 prosent av befolkningen i Norge tviler på at det gir miljøeffekt å bruke elbil. Tilsvarende tall for Norden er 6 prosent.

MILJØVENNLIG? Antallet elbiler på norske veier øker, og samtidig oppgir flere at de tviler på miljøeffekten, viser en ny undersøkelse.  Foto: Hanne Hattrem VG

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Foto: Mariam Butt NTB scanpix 

nyheter

– Vi tror denne miljøtvilen henger sammen med at det har vært en stor debatt om elbil i Norge, som igjen kommer av at salget av elbiler har økt kraftig de siste årene. Og når det blir store debatter, så er det også noen som synser og mener uten å helt vite hva de snakker om, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

En av debattene hun tror bidrar til usikkerhet, var en studie fra Ifo (Institute for Economic Research) i Tyskland, som viste hvordan tyske elbiler har et høyere CO₂-avtrykk enn dieseldrevene biler. Studien ble slaktet.


Se oversikten: Kø av nye elbiler neste år

I løpet av 2020 vil utvalget av elbilmodeller være dobbelt så stort som i dag.

 

Synlige ulemper

Elbilbarometeret er en undersøkelse gjort av Opinion og Norsk elbilforening i befolkningen i Norden.

– Norges elbilhistorie er en stor suksess, og det er langt flere elbiler på veiene her enn i landene rundt oss. Da betyr det også at ulempene ved elbilene blir mer synlige for flere, sier miljøpsykolog og professor Christian Klöckner ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Opplysningsrådet for veitrafikks registreringsstatistikk viser at 45 prosent av alle nye førstegangsregistrerte personbiler, i årets seks første måneder, var elbiler.

Denne utviklingen var det spesielt Tesla Model 3 som bidro til, hele 13,5 prosent av alle nye førstegangsregistreringer i perioden var på denne typen bil.

Samtidig har salget av diesel- og bensinbiler sunket med 28,8 prosent i årets seks første måneder, sammenlignet med samme periode året før.

Selv om elbilsalget har økt, er det fremdeles bare om lag åtte prosent av den norske bilparken som er elbiler.


Salget av bensin og diesel gikk ned også i juni

Salget av bilbensin og diesel gikk ned med 5,7 prosent i juni i år sammenlignet med samme måned i fjor. Både bensin og diesel har blitt dyrere det siste året.

 

Oppklarer myter

I en annen elbilundersøkelse, Elbilisten, svarer 35 prosent av elbileierne at de ofte må oppklare myter om hvor miljøvennlig elbilen egentlig er.

– Når en så stor andel av bilistene får fordeler med sin type bil, så kan de som ikke får fordelene lett få lyst til å si at elbilene ikke er miljøvennlige likevel. Det er riktig at det ikke er en nullutslippsbil, men det koster miljøet mindre på sikt, sier professor Klöckner.

Han tror at den økonomiske satsingen på elbiler i Norge, og antallet elbiler på norske veier, gjør at det har vært mer debatt rundt fordelene og ulempene med denne typen bil, og at det dermed er flere kritikere.

Christine Hung, som er stipendiat ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU, tror flere nordmenn er bevisst på det positive og det negative rundt elbiler.


Tour de France-sjefen: - Arctic Race of Norway inspirerer oss

På de fleste områder er verdens største sykkelbegivenhet Tour de France i front. Men spesielt på ett område lar de seg inspirere av lille Arctic Race of Norway.

 

– Det er et tema der det er mange meninger. Det er flere mulige utfordringer ved et scenario der det skal være en høy andel elbiler i verden. Det kan bli et problem at produksjonen av materialer til elbilbatteri ikke kan holde følge med etterspørselen, og om vi klarer å forsyne elbilene med elektrisitet fra fornybare kilder, sier Hung.

Komplisert

Hun forklarer at spørsmålet om klimaeffekten ved elbil er vanskelig.

– Det er for eksempel avhengig av hvordan elektrisiteten elbilen går på er skapt. Utvinningen av metaller til batteriene og el-motoren gir et miljøavtrykk fossilbiler ikke har, men i områder der det er mange biler og mennesker vil en elbil gi mye bedre luftkvalitet, sier Hung.

Og på den andre siden så er det også miljøkostnader ved produksjonen og forbrenning av fossilt drivstoff, og selv om det slippes ut med CO₂ under produksjonen av elbiler, står biler med forbrenningsmotor for et større CO₂-utslipp om man regner med bilens totale levetid.

– Det å beregne miljøeffekten av elbil er komplisert, sier Hung.

Klimaforsker Glen Peters ved Cicero Senter for klimaforskning sa i februar i år til Teknisk Ukeblad at elbiler gir en reduksjon i utslipp, men at det ikke er mulig å se dette i utslippstallene.

Han mener det er flere årsaker.

– For det første er elbilflåten relativt liten. Men det viktigste er antageligvis at vi kjører stadig mer, forklarte Peters.