Hagebyveien blir ytterligere forsinket: - Neppe klar til skolestart

Selv om asfaltarbeidene er godt i gang langs Hagebyveien tyder mye på at den offisielle åpningen ikke skjer før i september.

ASFALTERING: I disse dager legges asfaltdekke på Hagebyveien. My tyder likevel på at veien ikke vil bli offisielt åpnet før i september måned.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Ifølge prosjektleder for Harstadpakken, Hans Arne Haugland, skulle veien i henhold til kontraktavtale overtas av Statens vegvesen fra entreprenøren 23. juli.


Kommunen er informert om ødelagt rekkverk: – Må det skje en ulykke?

Ole Wegard Sandberg i Skoltenstien på Sama har, sammen med naboene gitt kommunen beskjed om faren som spesielt gående i veien utsettes for.


Døgnmulkt

– Dette kommer ikke til å skje da avtalen sier at vi skal varsles i god tid før overtakelse. Vi vet også at asfalteringen som nå pågår avsluttes til helgen for en to ukers feriepause. Dermed tyder det meste på at veien ikke blir ferdig og klar for åpning til skolestart, sier Haugland og føyer til: