Norsk Stål vil kjøpe i Seljestadfjæra

Harstad kommune ønsker ikke å selge et aktuelt område i Seljestadfjæra til Norsk Stål AS.

SIER NEI: Kommunen sier nei til å avhende et området i Seljestadfjæra til Norsk Stål. 

nyheter

Det har vært møte mellom partene om festforhold mellom kommunen og Norsk Stål.

Kommunen viser til at det aktuelle området har gjennomgått en betydelig utvikling, der virksomhet knyttet til skipsindustri langt på vei er opphørt. Området brukes nå til varehandel, kontorer og det er planlagt ny videregående skole der.