På tur til Snøhvit for undervannsundersøkelser

Harstadværingen Stein-Inge Sørensen hos Equinor har en viktig rolle om bord på Topaz Tiamat. Han er på tur til Snøhvit for å finne ut om det er mulig å få ut mer av gassfeltet enn Equinor til nå har trodd.
nyheter

Bå­ten er full­pak­ket av pe­tro­le­ums­tek­no­lo­gisk ut­styr for å ana­ly­se­re hvor­dan gas­sen har be­ve­get seg i re­ser­voa­ret.

– Vi har ro­bo­ter om bord som går ned til tre hund­re me­ter og un­der­sø­ker 107 må­le­punk­ter som geo­lo­ge­ne og geoingeniørene i Harstad har kom­met fram til. På denne måten prø­ver man å op­ti­ma­li­se­re drif­ten av fel­tet, sier Sørensen.