Reguleringsplan for Gangsås Næringspark sendt tilbake

Planutvalgets nestleder Jan Fjellstad orienterte kort om bakgrunnen for at planen ble sendt tilbake til administrasjonen for ny behandling.

REDEGJORDE: Jan Fjellstad ledet planutvalgets møte der han redegjorde for bakgrunnen for at reguleringsplanen for Gangsås Næringspark sendes tilbake for ny behandling. 

nyheter

– Forslaget som fremmes er utformet av Ap, Venstre og Senterpartiet, der vi ber om at følgende endringer innarbeides i nytt forslag til reguleringsplan for Gangsås Næringspark.

Forslag 1 lyder: Adkomst til næringsarealet reguleres inn via Rødbergveien slik at fremtidig kryss eventuelt kan samordnes med adkomst til Kiwi.