Meninger:

På tide å våkne av dvalen, våre stortingsvalgte?

I artikler i media gjennom de to-tre siste årene, har dette spørsmålet vært tatt opp flere ganger: Hva må til - politisk og opinionsmessig - for å få gjennomslag for Nord-Norgebanen (NNB).
nyheter

Dette dreier seg stort sett om befolkningsmessig, næringslivsmessig og politisk enighet i nord. I tillegg blir også lobbypåvirkning overfor vår nasjonalforsamling foreslått, noe som - bortsett fra å være lite etisk - også er utenfor økonomisk rekkevidde.

Disse oppslagene har som regel en viss sannhetsgehalt, men gir samtidig en oppskrift skribentene vet aldri får gjennomslag. Pengesluk i sør trenger verken 80% enighet i befolkningen - som vi har i nord - eller full enighet politisk. Tilstrekkelig politisk enighet synes å bli besørget ved at toppledelsen i partiene er enige. Da følger fotfolket etter.