Tunnelen prioriteres først

Statens vegvesen har informert fylket om at de ikke har kapasitet til å planlegge to veiprosjekter i Ibestad samtidig.

PRIORITERING Ibestadtunnelen og veiforbedring i nærområdet skyver utbedring av parsell på Rolla ett år fram i tid.  Foto: Ilustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Dette medfører helt konkret at utbedring av fylkesvei 848 mellom Fornes og Sørrollnes blir skjøvet ut i tid. Men den nye Ibestadtunnelen prioriteres utbedret ett år tidligere enn planlagt. Fylkestinget gjorde torsdag vedtak i saken.

Næringslivet må vente

Begge prosjektene er finansiert av fornyingsmidler fra drift. Bevilgningene trekkes derfor tilbake i år og midlene tilbakeføres til drift.