Leder:

Sjokkerende scener fra norsk svineavl

Det var sjokkerende scener som ble vist i NRK Brennpunkts Griseindustriens hemmeligheter. Sykdomsrammede dyr som ble liggende og lide, kastrering uten bedøvelse, åpenbart unødvendige slag og spark tilsynelatende som en arbeidsrutine.

Det er betryggende at Bondelagsleder Lars Petter Bartnes ikke levner tvil om det personlige ansvaret.

nyheter

Alt mens det ble tilkjennegitt noen holdninger uten særlig rom for den dyrevelferden som er nedfelt i norsk lov. De to som hadde fått innpass hos grisebøndene med skjult kamera, har gjort et solid stykke arbeid. Og NRKs begrunnelse for å sende opptak som er gjort undercover, står støtt. Det er av høy samfunnsinteresse å få disse forholdene frem i lyset.

Så melder spørsmålet seg, allerede før sending: Hva forteller opptak fra 13 gårder i perioden 2013–2016 om landets 2000 grisefarmer i 2019? Mattilsynet er ikke så overrasket over funnene. Tilsynets egen kontrollaksjon i Rogaland i 2017–2018 viste avvik i 166 av 228 besetninger, 97 av tilfellene endte i hastevedtak på grunn av for dårlig oppfølging av syke og skadde dyr. Følgelig har også kontrollen vært for dårlig. Skjerpet kontroll ble da også et nøkkelord i studiodebatten etter Brennpunkt-visningen. Lederne i så vel Bondelaget og Nortura som Mattilsynet forsikret at dyrevelferden skal sikres med nødvendige tiltak.