Ni millioner til Evenes

Evenes kommune får ni millioner kroner for å kompensere for kostnader i forbindelse med etableringen av flybasen.

Mye må på plass som følge av Forsvarets satsing på flystasjonen på Evenes, og Evenes kommune mener de ikke kan ta belastningen med alt alene.  

nyheter

Evenes kommune søkte om tilskudd i kompensasjon for kommunale utgifter i forbindelse med etableringen av Evenes flystasjon. Det ble søkt om tilskudd til blant annet planarbeid, juridisk kompetanse og kommunikasjonsarbeid.

− Økt aktivitet på Evenes flystasjon er gode nyheter for lokalsamfunnet. Det er derfor viktig at kommunen er et godt vertskap for både luftforsvaret og de ansatte som vil bosette seg i området. Kommunen er allerede godt i gang med arbeidet for at etableringen av flybasen skal fungere godt for både kommunen, innbyggerne i kommunen og luftforsvaret, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.