Kjemper for oppdrettstiltak

Oppdretterne ber ordførerne i regionen om politisk press slik at de kommer seg tilbake til normalsituasjon igjen etter algeangrepet.

alvorlig situasjon: Oppdretterne informerte ordførerne om den alvorlige situasjonen de står i. Fra venstre Åse M. Valen Olsen (Sørrollnesfisk), Tor Anders Elvegård (Nordlaks), Helene Berg Nilsen (ordfører Skånland), Line Ellingsen (Ellingsen Seafood) og Tom Jarle Bjørkly (Mortenslaks).   Foto: Tone A. Karlsen

nyheter

I kjølvannet av algeutbruddet som har rammet flere oppdrettere i Nordland og Sør-Troms samlet Sjømat Norge ordførerne og oppdretterne i regionen på Tjeldsundkroa tirsdag.

De ble enige om ei tiltaksrekke som skal gjøre det mulig for oppdretterne i regionen å komme tilbake i drift. Ordførerne som var til stede var blant annet Helen Berg Nilsen fra Skånland, som har flere oppdrettsselskap som er rammet i sin kommune.