Sendte saken om XL-Bygg sitt planlagte forretningsbygg til ny behandling

Et 50-talls naboer på befaring på tomta der XL-Bygg planlegger å reise et forretningsbygg, gjorde inntrykk på politikerne i planutvalget.

Tomta: XL-Byggs tomt på Åsby blir nabo til et større boligområde. Utnyttelsesgraden av tomta er på nesten 100 prosent, noe politikerne blant annet ber vurdert redusert.   Foto: Knut Godø

nyheter

Innspill og spørsmål til politikerne var mange. Talspersonene Rune Stråmyr og Dagfinn Kristiansen understreket at de ikke var imot næringsetableringer, men var kritiske til utnyttelsesgraden av tomten samt at forslagene til trafikale løsningene var under enhver kritikk.

– I henhold til reguleringsplanen legger den opp til en utnyttelsesgrad på 35 prosent. Denne utbyggingen har utnyttet tomten nesten 100 prosent.