Etterlyser flere utdanningstilbud på UiT Harstad

Aps Kari-Anne Opsal og rådmann Hugo Thode Hansen tar et oppgjør med studietilbudet ved UiT Harstad.

Misfornøyd: UiT Harstad må utdanne flere lærere, sykepleiere og barnehagelærere, mener politikerne. 

nyheter

– Vi ønsker mer bredde i tilbudet. UiT Harstad burde ha både barnehageutdanning, lærerutdanning for grunnskolen og desentralisert sykepleierutdanning, mener Hansen, som tidligere var direktør ved Høgskolen. Han viste til at UiT er opptatt av å bygge ut skolen i Harstad.

– Får de ikke mer bredde i studietilbudet, så klarer de seg sikkert med den bygningsmassen de har, sa han.

Han fikk full støtte fra Opsal, som føler at fakultetsledelsen i Tromsø ikke lytter.


 

– Vi synes UiT er for passive i forhold til å møte de behovene kommunene og næringslivet i regionen har, sa de to.