Settefisken er snart så stor at den må settes ut i laksemerdene: – Det er usikkert om det er trygt

Settefisken er snart så stor at den må settes ut i laksemerdene. – Men det er usikkert om det er trygt, sier Åse Marie Valen Olsen i Sørrollnesfisk.

Dramatisk Nå er et av de viktigste spørsmålene om vi kan sette ut mer fisk eller ikke. Ringvirkningene for lokalsamfunnene kan bli store alt etter hvilket svar vi kommer fram til, sier Åse Marie Valen Olsen i Sørrollnesfisk.  Foto: HT

nyheter

Mandag var oppdretterne i regionen samlet i møte med fiskeriminister Harald T. Nesvik i Svolvær.

Tema var den pågående laksekrisen der alger på kort tid har tatt livet av enorme mengder fisk i Nordland og Troms

Åse Marie Valen Olsen i Sørrollnesfisk sier at møtet tok for seg innledende samtaler for hvordan næringen skal jobbe videre.

– På nåværende tidspunkt er vi greit fornøyde med signalene fra regjeringen, men det ble ikke gjort noen endelige konklusjoner. Dette var bare en start på mange samtaler med berørte parter, sier hun.


Fiskeriministeren lover å hjelpe oppdretterne

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) lover å jobbe for ordninger som kan kompensere tapene for oppdretterne som er ranmmet av algedøden.

 

– Vi må bli ferdige med krisen som pågår. Nå er et av de viktigste spørsmålene om vi kan sette ut mer fisk eller ikke. Ringvirkningene for lokalsamfunnene avhenger av hvilket svar vi kommer fram til.

Mye fisk på land

På land er det store mengder settefisk som snart trenger saltvann og må ut i merdene.

– De skal ut i lokaliteter i områder som ikke er friskmeldt. Vi må ta en vanskelig avgjørelse, og det er knyttet full spenning til spørsmålet, sier Olsen.

For Sørrollnesfisk er det snakk om lokaliteter i Vågsfjorden og Astafjorden.

– Vi hadde startet utsettingen, men måtte stoppe alt. Det er begrenset hvor lenge fisken kan gå på land, sier Olsen som snakker på vegne av samdriften Sørrollnesfisk og Northern Lights Salmon.

Positive signaler

Ellingsen Seafood og daglig leder Line Ellingsen sier at fiskeriministeren på møtet bekreftet at regjeringen fortsatt vil bistå oppdretterne. Selskapet har anlegg i Tjeldsundet.

– Alle er preget av situasjonen som har vært slitsom. Da er det greit å ha en minister som spiller på lag med oss.


Må trolig permittere etter dødsalgeangrepet

– Dette er dramatisk for lokalsamfunnene, sier Ken Rune Bekkeli i Salaks. Han antar at de må permittere 25–30 ansatte neste år som følge av algeangrepet.

 

Hun sier at oppdretterne må flytte fisk.

– Da trenger vi godkjennelser. Vi må også få endrede rammebetingelser for å ta inn en del av tapet, og for å minimere permitteringsperioden på slakteriet.

– Vi er ikke på jakt etter penger fra Staten, kun etter endringer som gjør at vi for en periode kan produsere mer på hver lokalitet. Vi ønsker altså et unntak, en rullering i MTB, maksimalt tillatt biomasse, i merdene.

Hun sier at situasjonen er dramatisk.

– I små lokalsamfunn er det begrenset med alternative jobber når mange nå permitteres, sier Ellingsen.