I kjølvannet av Nærpolitireformen har det forsvunnet 28 stillinger i politiet i Harstad

I samme tidsrom økte antall stillinger i Tromsø med 52.

REFORMTILHENGER Stasjonssjef Frank Sletten, Harstad politistasjon.  Foto: Arkiv - Odd Leif Andreassen

nyheter

Tallene kommer fram i en reportasje i Dagbladet denne uken. Avisen har sammenstilt tallene for 2016, 2017 og 2018 for hver kommune i landet. De viser en voldsom sentralisering inn til et knippe vinnere.

I nord er det i hovedsak Tromsø og Bodø der de samles opp, med henholdsvis 52 og 77 flere stillinger. Tallene er som å kaste bensin på bålet for de argeste kritikerne av reformen. Harstad har 28 færre i jobb. I tillegg kommer stillinger fjernet fra de andre kommunene i Sør-Troms.