Denne kystkulturperlen ønsker de å frede, restaurere og skape ny aktivitet rundt

Det er nå satt i gang et konkret prosjekt for å frede, restaurere og skape aktivitet på Sålneset i Bjarkøy.

BERGINGSOPERASJON En stiftelse bestående av entusiaster vil bevare den gamle Sålnesbrygga på Bjarkøy for ettertiden. I første omgang satser man på å restaurere kaia, slik at den ikke kollapser ut i havet.  Foto: Dagfinn Gjertsen

nyheter

Anlegget består av en kai, et bryggehus med notbøteri i andre etasje og nothjell. Lenge har det vært et ønske om å ta vare på denne kystkulturperlen i øyriket. Nå skjer det noe.

–Signalbygg

Foreningen «Sålnesets venner» er stiftet, med Kjell Oddvar Bendiksen og Dagfinn Gjertsen som henholdsvis leder og nestleder.