Historiske tilbakeblikk:

Korbyen i nord

Harstad er korbyen i nord. Dette er en udiskutabel sannhet. Hva vet vi om korene og hvor mange vi har hatt?

TONEVELD Toneveld dro også på båttur. Bildet er hentet fra Sør-Troms museum, og skal være tatt i perioden 1927 – 1935. 

nyheter

I denne sammenheng skal vi se på ett, eller kanskje tre? Og, når vi proklamerer at Harstad er korbyen i nord, kan vi dessverre ikke full-dokumenter det. Det finnes nemlig ingen samlet oversikt; verken over hva korene het, når de ble stiftet, og slett ikke hvem som ledet dem og hvor lenge de holdt på. Det at Harstad Mandskor kom til i 1913, og at blandakoret Toneveld ble stiftet i 1927 er kjent. Og i vår samtid har vi massevis av kor innen politiske og frivillige organisasjoner så vel som de mer sakrale sammenhenger – barnekor, ungdomskor, damekor, blandakor og mannskor.

Les også: Fra nød til velstand