Fagskolesommel tas opp i spørretimen

Stadige utsettelser av utbygginga ved Norges brannskole har skapt stor frustrasjon både lokalt og nasjonalt.

KREVER EN TIDSPLAN Tjeldsund Arbeiderparti har tatt initiativ for å få en tidsplan for oppstart av fagskolen ved Norges brannskole. Fra venstre: Varaordførerkandidat Ove Berg, ordførerkandidat Helene Berg Nilsen og nestleder Evald Joakimsen.  Foto: Per Jan Pedersen

nyheter

Kommende onsdag tar Åsunn Lyngedal (A) opp saka om oppstart av fagskolen ved Norges brannskole i Stortingets spørretime etter initiativ fra Tjeldsund Arbeiderparti. Hun stiller følgende spørsmål til justis og beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde:

– I 2015 ble det bestemt at det skal etableres en fagskole ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune. Mer enn fire år etter løftet om etablering vet vi ikke når skolen kan ta imot elever, undervisningsbygg mangler og hybler er umulig for kommune og lokalt næringsliv å planlegge.

Les også: 13 millioner til ny fagskole

- Frustrasjonen blant Norges mange brannmannskaper over at fagskoleutdanningen ikke kommer i gang er stor, og det kom nylig til uttrykk i TV 2. Hva skyldes manglende fremdrift, og hvem er ansvarlig for at oppstart er i det blå?

Er utbygginga lagt på is?

I Tjeldsund Arbeiderparti er irritasjonen stor, og de forventer en hurtig avklaring i saka.

– Både innbyggere og politikere er bekymret for utviklingen av den nye fagskolen ved Norges brannskole. Statsministeren og flere statsråder har besøkt Brannskolen ved flere anledninger og bebudet at første elevkull skulle starte høsten 2018.

-  Nordland fylkeskommune bevilget to millioner kroner til prosjektmidler for å leie inn ekstra ressurs for å videreutvikle og regulere Kalshågen boligfelt til bygging av boliger for instruktører og lærere. Disse reguleringene er i rute, men nå sitter utbyggere og øvrig næringsliv og lurer på hva som videre skal skje.

- Dette er ikke holdbart, og et minimumskrav må være at det informeres om hvorfor utbygginga ved Brannskolen trekker ut i tid. Er utbygginga lagt på is, og hva må gjøres for å få dette på skinner igjen, spør ledelsen i Tjeldsund Arbeiderparti.

Møte med Støre

For å få en avklaring på dette har lokalpartiets sekretær, Bjørn Hansen, hatt et møte med leder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Støre tok saka videre til stortingsrepresentant for Nordland, Åsunn Lyngedal, som tar saka opp i Stortingets spørretime på onsdag.

Det jobbes med forprosjektet

Tjeldsunds ordfører Liv Kristin Johnsen er også utålmodig når det gjelder en tidsplan for oppstarten av den nye fagskolen.

– Statsbygg har jobbet godt siden de i februar fikk i oppdrag å utarbeide et forprosjekt, og dette arbeidet er forventet å ta et halvt års tid. Øvelsesfeltet skal utvides, og en reguleringsendring er nødvendig.

Les også: Tomt i Harstad?

– Jeg håper at forprosjektet er ferdigstilt og kvalitetssikret av Justisdepartementet til høstens statsbudsjett skal vedtas slik at en vesentlig del av finansieringen kan være klar til neste år. Det er svært viktig at vi får en tidsplan å forholde oss til, fordi det er mye som det skal tilrettelegges for utenfor selve fagskoleprosjektet både av Tjeldsund kommune og private utbyggere.

Les også: - En misforståelse om tomt i Harstad

- Det blir også viktig å gjøre tiltakene i takt med utbyggingen av fagskolen, sier ordføreren.