UP-sjefen: – Slike hendelser ser vi jevnt og trutt

UP-sjef Geir Marthinsen er dessverre ikke overrasket over at farlige situasjoner som den på Stangnes oppstår.

OPPGITT UP-sjef Geir Marthinsen.  Foto: Kent-Einar Myreng

nyheter

– Mange ganger er det ren flaks, eller god oppmerksomhet fra andre trafikanter som berger slikt fra å ende opp i personskader eller trafikkdrepte. Selv om det statistisk sett er færre ulykker enn før, viser det seg å være vanskelig å luke ut alle de dårlige avgjørelsene fra enkelte sjåfører, påpeker han.

– Hvordan forholder UP seg til dashbord-videoer som dette?