Lagmannsretten:- Politiet burde unngått å bruke håndjern og tvang!

En kvinne fra Nordland ble i Salten tingrett dømt for å ha sparket en politibetjent på leggen.
nyheter

Ankesaken i Hålogaland lagmannsrett fikk en helt annen utgang. Ifølge kvinnens forklaring hadde hun en psykiatrisk episode på tidspunktet da hun ble hentet utenfor et utested av politiet. Hun skjønte ikke hvorfor de la henne i håndjern, og sprellet med beina, full av angst. I tumultene skal hun ha sparket til en politibetjent.

Lagmannsretten delte seg i et flertall og et mindretall. Flertallet vurderte politiets håndtering som kritikkverdig. Maktbruken kunne vært unngått. Politibetjentene vitnet i retten at de fant sparket hennes som målrettet, i et forsøk på å hindre deres utførelse av tjenesten.