Gjør klimagrep i Ibestad: - Vi skal sette vår lokale utvikling inn i et større perspektiv

Ordfører Dag Sigurd Brustind (H) vil bygge opp Ibestads nye samfunnsplan om FNs bærekraftsmål.

temamøter: Ordfører Dag Sigurd Brustind (H) i Ibestad inviterer til flere temamøter i forbindelse med arbeidet med ny samfunnsplan. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Ibestad kommune er i gang med samfunnsdelen til kommuneplanen. Den nye planen blir ibestadværingenes overordnede utviklingsdokument. Den skal behandle øysamfunnets utfordringer og alternative strategier for fremtidig utvikling.


Her skal det asfalteres

Fylkesvei 2 på Aun får 2,5 kilometer med ny asfalt i år.

 

Ordfører Dag Sigurd Brustind sier at dette kommer samtidig med at en nyopprettet region gjennom Hålogalandsrådet starter strategiarbeid for felles bo- og arbeidsmarkeder.