Stort prosjekt for utviklingshemmede planlegges på Gangsås:

14 nye leiligheter

Sør for Byggeklossen barnehage på Gangsås planlegger politikerne å etablere boliger, dagsenter og avlastningssenter for utviklingshemmede.

BEFARING Narvik har bygd et lignende senter for utviklingshemmede, og leder i omsorgsutvalget Kjetil Bjørkelund, med flere var nylig på besøk for å se på anlegget.  Foto: Arkiv - Frank R. Roksøy

nyheter

Prosjektet er beregnet å koste 135 millioner kroner. Det nye boligprosjektet består av 14 omsorgsboliger og skal erstatte de ti boligene i Fredlyveien. Det er også meningen å legge ned dagsentrene på Kanebogmyra og i Olavsgården når prosjektet på Gangsås står ferdig. Dagsenteret Novkollen skal beholdes, og dermed vil kapasiteten økes.

Mangel på boliger

Omsorgsutvalget behandler saken onsdag, og saken avgjøres i kommunestyret 29. mai Representanter fra utvalget har nylig vært i Narvik på befaring på et lignende prosjekt, og var tilfreds med det de så.,