Fylkesråden vil hjelpe ny brannmann-utdanning

Fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V), stiller gjerne tilgjengelig lokaler på Stangnes videregående, for å få startet opp fagskolen i Tjeldsund.

vil ha fortgang: Roar Sollied, fylkesråd for utdanning 

nyheter

Sollied (V) liker ikke at etablering av fagskole for brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund drar ut i tid. Justis- og beredskapsdepartementet opplyste nylig ifølge TV2 at etableringen krever infrastruktur og økonomi, før den kan startes opp. Startdato er fortsatt uavklart.


Glad for millioner til fagskole

Ordfører Liv Kristin Johnsen i Tjeldsund har forståelse for at planlegging av fagskolen fortsetter.

 

– Åsegarden viktig for Harstad

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener det er viktig å få på plass et internasjonalt beredskapssenter i nord.

 

Sollied blir utdanningsråd for Tjeldsund fra årsskiftet, da kommunen slår seg sammen med Skånland og går over i Troms og Finnmark fylkeskommune. Han sier fylkesrådet i Troms nå vil presse på for å få bevilgningene til fagskolen i Tjeldsund på plass. Fremfor alt vil de bistå for å få en oppstart på fagskoleutdanningen til brannskolen så fort som mulig.