Leder:

Riktig å si nei til oppdrett ved Rogla

  Foto: Knut Godø

Harstad kommune skal fortsette å spille på lag med oppdrettsnæringen. Men ikke for enhver pris.

nyheter

Oppdrettsnæringen er viktig for harstadregionen. Men det betyr ikke at lokalpolitikerne skal gjøre knefall for ethvert påtrykk om nye lokasjoner. Derfor er det bra at Harstad-politikerne fastholder sitt tidligere vedtak om at det er uaktuelt med oppdrett på to lokaliteter ved Store og Lille Rogla.

De folkevalgte skal imidlertid vokte seg vel for å gjøre Rogla til en naturperle av vesentlig større verdi enn andre steder som har fått oppdrettsmerder som nærmeste nabo. Dette blir subjektive vurderinger, hvor politikerne stiller seg laglig til for hogg, rettmessig beskyldt for å tillate i distriktene det de vil forby i egen bakgård. Derfor må også debatten angripes fra en prinsipiell vinkel.


Flertall av harstadpolitikerne er mot Rogla-oppdrett

Et nesten samlet politisk miljø vil si nei til oppdrettsanlegg ved Store og Lille Rogla.

 

I Harstad kommune skal det være legitimt å si nei til oppdrett «på hvert et nes». Slike tilstander kan vi ikke tillate, selv om vi har å gjøre med en næring som skaper ringvirkninger større enn de mest innbitte motstanderne noen gang vil innrømme. Verdiskaping i form av arbeidsplasser, leveranser fra lokalt næringsliv og 40 millioner kommunekroner fra Havbruksfondet i 2018, er ikke akkurat uten betydning. Samtidig vet vi at oppdrett innebærer miljømessige utfordringer som må løses. Blant annet gjennom utvikling av såkalte havfarmer langt til havs, slik blant andre Gratanglaks, Kleiva og Nordlaks nå er i full gang med.

Et krav om at all oppdrett skal opp på land er heller ikke urealistisk, men samtidig en betydelig trussel mot en av landets største næringer med eksportinntekter på flere milliarder årlig. Trusselen ligger først og fremst i at vi mister våre viktigste, naturgitte fortrinn, med det resultat at næringen forflyttes nærmere de store markedene. Nærmere bestemt til Mellom-Europa, USA og Asia.


Sier nei til Rogla-anlegg

Harstad Senterparti sier nei til oppdrettsanlegg i området fra Stangnes-basen og sørover mot Tjeldsundbrua.

 

Når et politisk flertall – etter alle solemerker – sier nei til oppdrett utenfor Rogla, er det likevel ingen grunn til at oppdrettsnæringen skal anklage kommunen for å ha inntatt en steil holdning til produksjon av sjømat. Målt i biomasse var Harstad rangert som den 15. største oppdrettskommunen her til lands i 2017. Dette er i seg selv et bevis på en næringsvennlig holdning og et løsningsorientert fokus fra kommunens side.

Harstad kommune skal fortsette å spille på lag med oppdrettsnæringen. Men ikke for enhver pris.