Disse eiendommene skiftet eier i april

Harstad og nabokommuner.

Foto: Knut Godø 

nyheter

Harstad kommune

Kveldroveien 32 A (Gnr 57, bnr 607) er solgt for kr 2.950.000 fra Turid Marie Reginiussen til Mikal Andre Johansen (29.03.2019)


Stornesveien 48 (Gnr 80, bnr 32) er solgt for kr 1.400.000 fra Julie Ellen Kulseng til Ann-Kristin Fallmyr Jensen og Bjørn Kristoffer Kulseng (29.03.2019)