Eiendomsgruppen trekker Harstad kommune for retten: – De krever ulovlig gebyr

– Harstad kommune har ikke hjemmel for å kreve 140.000 kroner i gebyr i denne saken, sier John Angelsen i Eiendomsgruppen Nord- Norge.

Harstadåsen: For endringer av interne planløsninger i 2016 på bygget i Harstadåsen krever Harstad kommune at Eiendomsgruppen Nord- Norge skal betale om lag 140.000 kroner for. – Urimelig høyt, derfor tar vi saken til retten, sier John Angelsen i Eiendomsgruppen. Illustrasjon: Bjørn Larsen  Foto: Illustrasjon

nyheter

Nå dreier det seg om et gebyr på om lag 140.000 kroner som Eiendomsgruppen ble ilagt av Harstad kommune for å behandle en endringssøknad knyttet til byggingen av Åsen borettslag i Harstadåsen. Endringssøknaden i 2016 knyttet seg til justeringer av interne planløsninger i bygget rundt tidspunktet for byggestart.

Urimelig høyt

– Beløpets størrelse er skyhøyt over hva det er hjemmel for å kreve i forbindelse med behandling av denne søknaden. I henhold til plan og bygningslovens gjeldende gebyrsatser er 7.500 kroner en normal sats, da dette er en søknad som skal behandles i henhold til selvkostprinsippet. Det går ut på at gebyret skal stå i forhold til arbeidsmengden i saksbehandlingen. Søknaden ble godkjent etter 3–4 virkedager. Da sier det seg selv at gebyret er urimelig høyt.