Prosjektet Hålogalandsveien kan være for stort for norske aktører

Statens vegvesen planlegger å lyse ut én OPS-kontrakt på bygging av Hålogalandsveien. Ifølge norske aktører er det en invitasjon bare kinesere eller spanjoler kan takke ja til.

FORBEREDELSER: Her er to arbeidere fra Rambøll i gang med grunnboring i Fiskefjorden i forbindelse med veiprosjektet Hålogalandsvegen. Arkivfoto  Foto: Tomas Rolland

nyheter

Hålogalandsveien er et svært prosjekt. Oppgradering av 35 kilometer vei, 20 kilometer ny vei og 28 kilometer tunnel.

Prosjektet til rundt ni milliarder kroner er ett av de største i det norske markedet, skriver Bygg.no.