Nå er Rødbergveien farbar i begge retninger

Etter måneder med trafikale hindringer, er trafikken sluppet fri på veien.

En periode var det kun mulig for de største og tyngste bilene å kjøre ned Rødbergveien. Nå skal denne delen av veien gjøres bredere slik at arbeidet ikke hindrer toveis trafikk.  Foto: ODD LEIF ANDREASSEN

nyheter

Det er et omfattende arbeid som pågår i området. Harstad kommune bygger nytt fortau, gang- og sykkelvei, og legger ned vann- og avløpsledninger.

Det har medført hel og delvis stengt vei i perioder.