Mann fra Kvæfjord svindlet Nav for 149.000 kroner

Hadde ikke rett på pengene. Førte ikke opp inntekt fra arbeid.

  Foto: Ivar L. Paulsen

nyheter

Pengene hadde han ikke rett til å få utbetalt, fordi han hadde inntekt fra arbeid som han ikke ført opp på de elektroniske meldekortene, slik han skulle. Bedrageriet skal ha skjedd i 2016 og 2017.

I tingretten avga han en uforbeholden tilståelse. Grunnet litt forskjellige forhold i sitt privatliv ba han om en betinget straffereaksjon. Dommeren var ikke helt enig. Bedrageriet er grovt. Mannen har i tillegg gitt uriktige opplysninger til en offentlig myndighet. Folketrygdens grunnbeløp vil for førstegangsforbrytere være grensen mellom fengsel og samfunnsstraff. I perioden det er snakk om, lå det på litt over 90.000 kroner. Mannen har bedratt Nav for 149.000 kroner. Han fikk derfor en ubetinget fengselsstraff.