Bringer reiselivsforskning ut til folket

Fredag lanserer UiT Norges Arktiske Universitet podkast-serien Reis og Ryk.

BELASTNING Ser vi kimen av stedvis overturisme i deler av Nord-Norge? Dette er blant mange tema som diskuteres i en ny podkastserie fra UiT.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Den hurtigvoksende turistbransjen skaper stor entusiasme, arbeidsplasser og klingende mynt for kommunene og det private næringsliv. Samtidig utfordrer den store tilstrømningen av turister natur, kultur og gjestfrihet, heter det i en pressemelding.

Med støtte fra Troms fylkeskommune har reiselivsforskningen det siste året arbeidet med podkast-serien hvor de ønsker å tilgjengeliggjøre forskningen som produseres ved UiT for et bredere publikum. «Reis og Ryk» er et produkt av utviklingsprosjektet «Kunnskapskatalysator for reiselivet».

Prosjektet inngår i den regionale satsingen på kunnskapsbasert reiselivsutvikling, finansiert av fylkeskommunen. Politikere og UiT er overbevist om at kunnskap er avgjørende for det grønne skiftet i reiselivsnæringen. Podkasten er en del av satsingen på kunnskapsbasert reiselivsutvikling.

Målgruppen er reiselivsnæringen, kommunene, virkemiddelapparatet, studenter og befolkningen generelt.

Av temaer som diskuteres i podkasten kan nevnes; cruiseturisme, Hurtigruta, samisk reiseliv, risikostyring i reiselivet, gastroturisme, besøksforvaltning og nordlysturisme, listes det opp i pressemeldingen.

Man spør seg hvordan landsdelen skal sikre en utvikling som ikke går på bekostning av lokalsamfunn og natur. Det er også et spørsmål om vi nå ser kimen til overturisme? Hvilken type vekst ønsker vi egentlig?

Ved UiT Norges Arktiske Universitet er reiseliv en del av både forskning og utdanning.


Arbeidsgiver trodde den ansatte hadde sagt opp - må likevel betale

Et firma i Harstad var litt for rask på avtrekkeren da de erklærte at en ansatt frivillig hadde sagt fra seg stillingen i bedriften.Bakevideoene på YouTube nådde ut til arbeidsplassen: Amalie fikk kremjobben

Mens andre må skrive CV og søknad for å få jobb, trengte Amalie Pedersen kun å laste opp bakevideoer.Over 50 unge i Harstads rusmiljø

De har berget flere titalls ungdommer i Harstad ut av rusen til et verdig liv med husnøkkel og mat i kjøleskapet. – Vi gir aldri opp, sier de.