Se hvem som har solgt og kjøpt bolig i mars

Eiendomsmarkedet for Harstad og alle nabokommuner.

  Foto: Knut Godø

nyheter

Harstad kommune

Andel av Fagerbakken 7 (Gnr 58, bnr 836) er overdradd for kr 2.575.000 fra Kristin Benedicte Holst til Knut Håkon Borch (01.03.2019)


Hans Egedes gate 4 (Gnr 57, bnr 1008, seksjon 16) er solgt for kr 2.055.000 fra Margareth Hove til Magnus Bakken og Siri Dragøy (01.03.2019)